สมัครเรียน

การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

Quota เรียนดี-นักกีฬา

เปิดรับสมัคร
3 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

3032 / ใบสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • ระดับปริญญาตรี

เด็กดีมีที่เรียน (สพม.)

เปิดรับสมัคร
10 ตุลาคม 2565 - 14 ตุลาคม 2565

120 / ใบสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • ระดับปริญญาตรี

เด็กดีมีที่เรียน (อบจ.)

เปิดรับสมัคร
10 ตุลาคม 2565 - 14 ตุลาคม 2565

51 / ใบสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • ระดับปริญญาตรี

Quota สาธิต มรม.

เปิดรับสมัคร
10 ตุลาคม 2565 - 14 ตุลาคม 2565

21 / ใบสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • ระดับปริญญาตรี

รับตรงอิสระ 1

เปิดรับสมัคร
1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

5331 / ใบสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • ระดับปริญญาตรี

รับตรงอิสระ 2

เปิดรับสมัคร
26 มกราคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

2039 / ใบสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • ระดับปริญญาตรี

เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)

เปิดรับสมัคร
6 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 พฤษภาคม 2566

1830 / ใบสมัคร
 • เปิดรับสมัคร
 • ระดับปริญญาตรี

โครงการ กศ.บป.

เปิดรับสมัคร
3 มกราคม 2566 - 5 มิถุนายน 2566

379 / ใบสมัคร
 • เปิดรับสมัคร
 • ระดับปริญญาตรี