แจ้งปัญหาการชำระเงิน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบปัญหาที่พบในการชำระเงิน

กรุณาระบุข้อมูลในส่วนนี้
กรุณาระบุข้อมูลในส่วนนี้
กรุณาระบุข้อมูลในส่วนนี้
กรุณาระบุข้อมูลในส่วนนี้
Line Group

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Line Group

สอบถามการใช้งาน/การทำงานของเว็บไซต์
CED8 RMU56 iStudent.me