ระบบรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

ระบบรับสมัครนักศึกษา ใช้ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในการยืนยันตัวตนการทำรายการ ในระบบ "ผู้สมัคร" กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึก หากไม่มี ให้ใช้ G-Number หรือ Passport Number

กรุณาระบุเลขประจำตัว
กรุณาระบุเลขประจำตัว