รับตรงอิสระ 2

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2566
เอกสารประกาศที่เกี่ยวข้อง
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 16 มี.ค. 2566 (10:29)
  • อ่านไฟล์ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 6 มี.ค. 2566 (21:28)
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 26 ม.ค. 2566 (15:20)
กำหนดการการรับสมัคร
ขั้นตอนการสมัครเรียน เงื่อนไข วันและเวลา
STEP 1 1. กรอกใบสมัคร 26 มกราคม 2566 เวลา 08:30 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:59
2. ชำระค่าสมัครสอบ 26 มกราคม 2566 เวลา 08:30 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:59
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08:30
STEP 2 4. วันสอบ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น. - 16:30 น.
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08:30
STEP 3 6. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 17 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 ถึง 26 มีนาคม 2566 เวลา 23:59 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,500 บาท
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09:00
STEP 4 8. รายงานตัวออนไลน์ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 ถึง 7 เมษายน 2566 เวลา 16:30
9. นำส่งหลักฐาน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 17 - 18 พฤษภาคม 2566
STEP 5 10. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 - 2 มิถุนายน 2566
11. เปิดภาคเรียน 12 มิถุนายน 2566
สรุปจำนวนใบสมัครแยกตามคณะที่เลือก
คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

837

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

90

คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING

124

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

320

คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

228

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY

141

คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW

107

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

141

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

51

รวม2039 คน

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
จำนวนผู้สมัครจำแนกตามคณะ