เข้าระบบการรับสมัครนักศึกษา

รอบการสมัคร ประจำปีการศึกษา 2567

เข้าระบบรับสมัครนักศึกษา ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (เลขประจำตัวที่ใช้ในการลงทะเบียน/สมัคร) หากไม่มี ให้ใช้ G-Number หรือ Passport Number

กรุณาระบุเลขประจำตัว
กรุณาระบุรหัสผ่าน (เลขประจำตัว)
กรุณาเลือก
กรุณาระบุ
กรุณาระบุ