Quota เรียนดี-นักกีฬา-ความสามารถพิเศษ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการรับด้วย Portfolio ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567
เอกสารประกาศที่เกี่ยวข้อง
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการรับด้วย Portfolio ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 Upload date : 22 ก.ย. 2566 (11:16)
กำหนดการการรับสมัคร
ขั้นตอนการสมัครเรียน เงื่อนไข วันและเวลา
STEP 1 1. กรอกใบสมัคร 2 ตุลาคม 2566 เวลา 00:00 ถึง 31 ตุลาคม 2566 เวลา 00:00
2. ชำระค่าสมัครสอบ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 00:00 ถึง 31 ตุลาคม 2566 เวลา 00:00
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:00
STEP 2 4. วันสอบ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30 น. - 16:30 น.
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:30
STEP 3 6. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00:00 ถึง 5 ธันวาคม 2566 เวลา 00:00 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,500 บาท
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 15:30
STEP 4 8. รายงานตัวออนไลน์ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 00:00 ถึง 25 ธันวาคม 2566 เวลา 00:00
9. นำส่งหลักฐาน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 4 - 5 มิถุนายน 2567
STEP 5 10. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 7 - 7 มิถุนายน 2567
11. เปิดภาคเรียน 10 มิถุนายน 2567