ระบบรับสมัครนักศึกษา

ระบบรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์โครงการรับตรงโดยคณะดำเนินการ ครั้งที่ 1 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:52

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์โครงการเด็กดีพัฒนาท้องถิ่น ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (1-31 มกราคม 2567)

7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:40

แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน

เลือกคณะที่ใช่ หลักสูตรที่ชอบ แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา @RMU

ตัวช่วยค้นหารายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา

รายละเอียดกำหนดการในแต่ละรอบ
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา
กำหนดการวันและเวลาในแต่ละรอบการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
รูปแบบ รับสมัคร ชำระค่าสมัคร ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันสอบ ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายงานตัว นำส่งเอกสาร
Portfolio
Quota เรียนดี-นักกีฬา-ความสามารถพิเศษ
2 - 31 ต.ค. 2566 2 - 31 ต.ค. 2566 6 พ.ย. 2566 8 พ.ย. 2566 17 พ.ย. 2566 เริ่ม 20 พ.ย. 2566
ถึง 5 ธ.ค. 2566
15 - 25 ธ.ค. 2566 4 - 5 มิ.ย. 2567
Admission
รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1
เริ่ม 1 พ.ย. 2566
ถึง 31 ธ.ค. 2566
เริ่ม 1 พ.ย. 2566
ถึง 31 ธ.ค. 2566
5 ม.ค. 2567 11 ม.ค. 2567 17 ม.ค. 2567 เริ่ม 20 ม.ค. 2567
ถึง 5 ก.พ. 2567
15 - 25 ก.พ. 2567 4 - 25 มิ.ย. 2567
Admission
รับตรงโดยคณะดำเนินการ 2
เริ่ม 1 ม.ค. 2567
ถึง 29 ก.พ. 2567
เริ่ม 1 ม.ค. 2567
ถึง 29 ก.พ. 2567
6 มี.ค. 2567 12 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 เริ่ม 20 มี.ค. 2567
ถึง 5 เม.ย. 2567
15 - 25 เม.ย. 2567 4 - 5 มิ.ย. 2567
กศ.บป.
โครงการ กศ.บป.
เริ่ม 1 ธ.ค. 2566
ถึง 31 พ.ค. 2567
เริ่ม 1 ธ.ค. 2566
ถึง 31 พ.ค. 2567
7 มิ.ย. 2567 7 มิ.ย. 2567 7 มิ.ย. 2567 เริ่ม 1 ธ.ค. 2566
ถึง 31 พ.ค. 2567
เริ่ม 1 ธ.ค. 2566
ถึง 31 พ.ค. 2567
15 - 15 มิ.ย. 2567
รอบพิเศษ
เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)
เริ่ม 29 ส.ค. 2566
ถึง 31 พ.ค. 2567
ภายใน 24 ชั่วโมง
นับตั้งแต่วันที่สมัคร
เริ่ม 29 ส.ค. 2566
ถึง 31 พ.ค. 2567
4 - 5 มิ.ย. 2567
เว็บไซต์นี้จะใช้ได้ดีร่วมกับ
หรือ
หรือ