รับตรงอิสระ 3

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2566
เอกสารประกาศที่เกี่ยวข้อง
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 10 พ.ค. 2566 (23:53)
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศวันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 3 พ.ค. 2566 (23:08)
  • อ่านไฟล์ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 3 พ.ค. 2566 (21:13)
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 31 มี.ค. 2566 (18:19)
กำหนดการการรับสมัคร
ขั้นตอนการสมัครเรียน เงื่อนไข วันและเวลา
STEP 1 1. กรอกใบสมัคร 1 เมษายน 2566 เวลา 08:30 ถึง 30 เมษายน 2566 เวลา 23:59
2. ชำระค่าสมัครสอบ 1 เมษายน 2566 เวลา 08:30 ถึง 30 เมษายน 2566 เวลา 23:59
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:30
STEP 2 4. วันสอบ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 น. - 16:30 น.
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:30
STEP 3 6. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:30 ถึง 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,500 บาท
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:30
STEP 4 8. รายงานตัวออนไลน์ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:30 ถึง 9 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59
9. นำส่งหลักฐาน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566
STEP 5 10. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 - 2 มิถุนายน 2566
11. เปิดภาคเรียน 12 มิถุนายน 2566
สรุปจำนวนใบสมัครแยกตามคณะที่เลือก
คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

213

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

53

คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING

58

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

163

คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

86

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY

42

คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW

40

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

52

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

10

รวม717 คน

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
จำนวนผู้สมัครจำแนกตามคณะ