เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการเด็กดีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีการศึกษา 2566
เอกสารประกาศที่เกี่ยวข้อง
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์ โครงการเด็กดีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 1 มี.ค. 2566 (14:17)
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการเด็กดีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 6 ก.พ. 2566 (15:59)
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการเด็กดีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 7 ม.ค. 2566 (11:48)
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการเด็กดีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 6 ธ.ค. 2565 (14:25)
กำหนดการการรับสมัคร
ขั้นตอนการสมัครเรียน เงื่อนไข วันและเวลา
STEP 1 1. กรอกใบสมัคร 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00 ถึง 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59
2. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00 ถึง 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,700 บาท
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 1 มีนาคม 2566 เวลา 16:00
STEP 2 4. รายงานตัวออนไลน์ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09:30 ถึง 9 มีนาคม 2566 เวลา 16:30
5. นำส่งหลักฐาน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 17 - 18 พฤษภาคม 2566
STEP 3 6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 - 2 มิถุนายน 2566
7. เปิดภาคเรียน 12 มิถุนายน 2566
สรุปจำนวนใบสมัครแยกตามคณะที่เลือก
คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

214

คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING

172

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

499

คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

341

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY

175

คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW

157

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

182

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

88

รวม1832 คน

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
จำนวนผู้สมัครจำแนกตามคณะ