ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์ โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

15 มีนาคม 2566 เวลา 15:35

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

7 มีนาคม 2566 เวลา 08:59

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์โครงการเด็กดีพัฒนาท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ครั้งที่ 3

2 มีนาคม 2566 เวลา 09:30

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการเด็กดีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาคปกติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:03

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์ โครงการเด็กดีพัฒนาท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม)

3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:09

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศขยายการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าโครงการรับตรงอิสระ 1

31 มกราคม 2566 เวลา 16:09

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

25 มกราคม 2566 เวลา 16:05

อ่านข่าว/ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1

24 มกราคม 2566 เวลา 15:10

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์ โครงการเด็กดีพัฒนาท้องถิ่น

31 ธันวาคม 2565 เวลา 09:10

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า) ให้รายงานตัวออนไลน์ตามกำหนดการ ดังนี้

1 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00