ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศการรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 39 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:50

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการรับด้วย Portfolio ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) "ความสามารถพิเศษด้านกีฬา"

24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:55

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการรับด้วย Portfolio ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:31

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์โครงการเด็กดีพัฒนาท้องถิ่น ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:21

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการรับด้วย Portfolio ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:08

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศการรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยคณะดำเนินการ ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:11

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศการรับนักศึกษาโครงการเด็กดีพัฒนาท้องถิ่น ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

25 กันยายน 2566 เวลา 16:11

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศการรับนักศึกษาโครงการรับด้วย Portfolio ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

22 กันยายน 2566 เวลา 11:30