เด็กดีมีที่เรียน (สพม.)

สถิติการสมัครเรียน

รอบ เด็กดีมีที่เรียน (สพม.) ระหว่างวันที่ 10 ต.ค. 2565 - 14 ต.ค. 2565
สถิติการสมัคร ������������������������������������������������������������������������������������
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
รวมทั้งหมด