ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์โครงการเด็กดีพัฒนาท้องถิ่น ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโครงการเด็กดีพัฒนาท้องถิ่น ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) และหลักสูตiดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)  บัดนี้มหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการรับสมัครและการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

  • Posted: 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:21
  • By: ผู้ดูแลระบบ
  • View: (2129) ครั้ง