ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนเมื่อ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง และระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยจึงประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ  ศึกษารายละเอียดและดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  คลิกอ่านรายละเอียด  เอกสารแนบท้ายประกาศ (สถานที่สอบ)

  • Posted: 7 มีนาคม 2566 เวลา 08:59
  • By: ผู้ดูแลระบบ
  • View: (4430) ครั้ง